niedziela, 31 stycznia 2016

Historia Jego Majestatu, Imperatora, Pana i Obrońcy Rodzaju Ludzkiego...


 ...a także początków Wielkiej Krucjaty...
       Głównym następstwem przeminięcia Burz Warpu nawiedzających większość Galaktyki - był koniec Ery Cierpienia. Uczynienie gwiezdnych dróg przelotnymi zwiastowało koniec Długiej Nocy.
       Imperator, który w swej niezmierzonej mądrości zarządził początek Wielkiej Krucjaty, w trakcie której ukuł Imperium z gwiazd - nawet jeszcze przed Burzami Warpu, poczynił kroki mające na celu uczynienie Wielkiej Krucjaty - w ogóle możliwą... 
       Jego plany obejmowały wiele przedsięwzięć - od utworzenia dalece bardziej zaawansowanych form pancerza wspomaganego, spełniającego najbardziej ekstremalne wymogi niezawodności w warunkach głębokiej próżni i obcych światów poprzez odtworzenie logistycznego, inżynieryjno-badawczego, przemysłowo-produkcyjnego i militarno-zbrojeniowego kręgosłupa dla sił Ludzkości, po zapewnienie sobie lojalnej kadry łańcucha dowodzenia i zaszczepienia społeczeństwu Terry ideologii ponownego Zjednoczenia rozproszonej Ludzkości. 
        Po zabezpieczeniu Doków Luny oraz następnie Kuźni produkcyjnych Marsa zapoczątkował wielki i natchniony projekt odtworzenia ludzkiej Floty Kosmicznej. Odbudował i rozbudował ośrodki przemysłowe i produkcyjne, których potrzebował aby skonstruować oraz utrzymać wielką Flotę Kosmiczną, zdolną przetransportować Jego Legiony wszystkimi drogami na krańce Galaktyki. Mars z racji swojej zaawansowanej technologii i przemysłowej infrastruktury, stał się centrum rozwoju oraz produkcji...
        Częścią wizji Imperatora o zjednoczeniu ludzkości był Projekt Prymarcha, którym w zamierzeniu było utworzenie dwudziestu nadludzi zdolnych przewodzić siłami Imperatora w celu odzyskania galaktyki z rąk tyranów i obcych nacji w Jego imię... Cele Projektu Prymarcha przewidywały również utworzeniu Legionów Kosmicznych Marines z genoziaren - próbek, które były pozostałościami po porwaniu 20 cudownych istot przez nieznane siły (przypuszczalnie Zgubne Potęgi) z kompleksu badawczego w górach Tybetu. Marines Imperatora odegrali kluczową rolę w nadchodzącej Wielkiej Krucjacie, walcząc ramię w ramię z Armią Imperialną, Legionami Tytanów, Siostrami Ciszy i Adeptus Custodes... 
    Wraz z okrętami wojennymi, bronią i pancerzami jego wojowników, rozpoczął działania wojenne przeciwko pozostałym planetom Układu Słonecznego - Saturnowi, Neptunowi i Jowiszowi. W końcu Imperialna Flota Wojenna przecięła krwawy szlak przez system Solar - planety te, których mieszkańcy zostali wyzwoleni spod okrutnego jarzma obcych tyranów wkrótce padły pod naporem Jego wojowników.

     Droga do Gwiazd stanęła przed Imperatorem... Otwarta...

1 komentarz: